มารยาทการใช้ห้องน้ำ

ข้อแนะนำการใช้ห้องน้ำสาธารณะในประเทศญี่ปุ่น ในพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า และโรงแรม

สัญลักษณ์แนะนำ

สัญลักษณ์หลากหลายประเภท การใช้งาน และ ข้อตักเตือนก่อนการใช้

  • Menห้องน้ำชาย
  • Womenห้องน้ำหญิง
  • Multipurposeห้องน้ำเอนกประสงค์
  • Western-style toiletห้องน้ำแบบตะวันตก
  • Japanese-style toiletห้องน้ำแบบญี่ปุ่น
  • Equipped with diaper changing platformมีโต๊ะพับพิเศษสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมบริการ
  • Equipped with high chairมีเก้าอี้สำหรับเด็ก
  • No smokingห้ามสูบบุหรี่
  • No entry unless accompanied by staff memberห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานเข้ามา

ข้อควรระวังเมื่อมีผู้รอใช้ห้องน้ำเป็นจำนวนมาก

ในกรณีที่มีจำนวนผู้รอเข้าห้องน้ำมากกว่าจำนวนห้องน้ำที่มีอยู่ จะต้องยืนรอคิวเรียงเป็นแถวเดียวต่อจำนวนห้องน้ำที่มีอยู่ทั้งหมด และเข้าใช้บริการตามคิวเมื่อห้องใดห้องหนึ่งว่าง

วิธีการใช้ห้องน้ำแบบญี่ปุ่น

How to use a Japanese-style toilet

วิธีการใช้สุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองในห้องน้ำญี่ปุ่น
※ขณะใช้ห้องน้ำแบบญี่ปุ่น ในกรณีที่มีห้องว่าง

1. ควรหันหน้าเข้าด้านในฝาครอบโถสุขภัณฑ์นั่งยอง

หลังจากถอดเครื่องแต่งกายชั้นใน ควรนั่งยองและหันหน้าเข้าด้านในฝาครอบ※โดยที่ผู้ใช้จะหันหลังให้กับประตูห้องน้ำ

2. ทิ้งกระดาษชำระ

กระดาษชำระในประเทศญี่ปุ่นเป็นวัสดุละลายน้ำได้ซึ่งสามารถทิ้งลงโถสุขภัณฑ์ และไม่ควรกดชำระขยะอื่นๆลงในโถ เช่น ผ้าอนามัย กระดาษซับแห้ง และกระดาษชนิดอื่นๆ※ข้อควรระวัง สำหรับห้องน้ำ าผู้หญิงจะมีถึงขยะใบเล็กไว้สำหรับทิ้งเศษผ้าอนามัยเท่านั้น ห้ามทิ้งกระดาษชำระโดยเด็ดขาด

3. ควรกดน้ำและตรวจสอบความสะอาดโดยรอบโถสุภัณฑ์หลังใช้งานเพื่อผู้ใช้รายต่อไป

โถสุขภัณฑ์แต่ละชนิดมีวิธีการกดชำระที่แตกต่างกัน ทั้งชนิดก้านโยกหรือชนิดที่เป็นปุ่มกดชำระ สำหรับระบบชำระอื่นๆในห้องน้ำญี่ปุ่นทีนิยมใช้คือชนิดควบคุมการทำงานด้วยรีโมท หรือระบบเซนเซอร์มือสัมผัส ※ ควรสังเกตุตำแหน่งอุปกรณ์กดชำระในห้องน้ำ โดยส่วนใหญ่จะติดตั้งบริเวณด้านข้างของหม้อน้ำ หรือปุ่มกด หรือแบบเซนเซอร์จะอยู่ด้างข้างของที่แขวนกระดาษชำระ

วิธีการใช้สุขภัณฑ์แบบตะวันตก

การนั่งใช้งานโถสุขภัณฑ์แบบตะวันตก คือนั่งราบบนฝารองนั่ง

1. เปิดฝารองนั่งด้านบน และนั่งลงบนฝารองนั่งด้านล่าง

※ข้อควรระวังไม่ควรนั่งยองบนฝารองนั่งด้านล่าง

2. ทิ้งกระดาษชำระ

กระดาษชำระในประเทศญี่ปุ่นเป็นวัสดุละลายน้ำได้ซึ่งสามารถทิ้งลงโถสุขภัณฑ์ และไม่ควรกดชำระขยะอื่นๆลงในโถ เช่น ผ้าอนามัย กระดาษซับแห้ง และกระดาษชนิดอื่นๆ

※ข้อควรระวัง สำหรัห้องน้ำผู้หญิงจะมีถึงขยะใบเล็กไว้สำหรับทิ้งเศษผ้าอนามัยเท่านั้น ห้ามทิ้งกระดาษชำระโดยเด็ดขาด

3. ควรกดน้ำและตรวจสอบความสะอาดโดยรอบโถสุภัณฑ์หลังใช้งานเพื่อผู้ใช้รายต่อไป

โถสุขภัณฑ์แต่ละชนิดมีวิธีการกดชำระที่แตกต่างกัน ทั้งชนิดก้านโยกหรือชนิดที่เป็นปุ่มกดชำระ สำหรับระบบชำระอื่นๆ ในอุปกรณ์ชำระล้างสำหรับโถแบบตะวันตกทีนิยมใช้คือชนิดควบคุมการทำงานด้วยรีโมท หรือระบบเซนเซอร์มือสัมผัส

※ ควรสังเกตุตำแหน่งอุปกรณ์กดชำระในห้องน้ำ โดยส่วนใหญ่จะติดตั้งบริเวณด้านข้างของหม้อน้ำ หรือปุ่มกด หรือแบบเซนเซอร์จะอยู่ด้างข้างของที่แขวนกระดาษชำระ

COPYRIGHT © 2015 TOTO LTD. ALL RIGHTS RESERVED.