คู่มือแนะนำการเลือกซื้อ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก TOTO กรุ๊ป

วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อฝารองนั่งอัตโนมัติ

ฝารองนั่งอัตโนมัติมีกี่ประเภท

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งโถสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง

โถสุขภัณฑ์แบบรวมเป็นชิ้นเดียวกับ WASHLET® เป็นโถสุขภัณฑ์ที่เราคำนึงถึงความสะอาดและความสวยงาม

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว/โถสุขภัณฑ์สองชิ้น/โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง

โถสุขภัณฑ์ที่มี WASHLET® ติดตั้งอยู่ด้วยตั้งแต่แรก
นับเป็นการสรรสร้างโถสุขภัณฑ์ที่สวยงามและสะอาดเฉกเช่นเดียวกับโถสุขภัณฑ์แบบรวมเป็นชิ้นเดียวกับ WASHLET®

TOTO นำเสนอ WASHLET®+ ชุดสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ชำระล้าง WASHLET®

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้ง WASHLET® เสริมกับโถสุขภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

WASHLET® (ฝารองนั่งพร้อมก้านชำระอัตโนมัติวอชเล็ต)

เราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ WASHLET® ที่มีดีไซน์และระบบการทำงานอันหลากหลาย WASHLET® คือผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถนำไปติดตั้งกับโถสุขภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้

ท่านสามารถใช้ฝารองนั่งอัตโนมัติภายในบ้านได้หรือไม่

การใช้งานจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือไม่

เนื่องจากฝารองนั่งอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ชนิดที่ทำงานโดยอาศัยกำลังจากกระแสไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า หากไม่มีการเดินสายไฟไว้ใกล้กับบริเวณห้องน้ำแล้ว ท่านจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่และเดินสายไฟไว้ใกล้กับห้องน้ำ
สามารถติตต่อขอรับคำปรึกษาได้จากพนักงาน

ตรวจสอบรูปทรงและขนาดของสุขภัณฑ์ของท่าน

ในการติดตั้งฝารองนั่งอัตโนมัติให้เข้ากับโถสุขภัณฑ์ที่ท่านใช้งานอยู่ จำเป็นต้องตรวจสอบขนาดและรูปทรงของโถสุขภัณฑ์ โดยส่วนมากจะสามารถติดตั้งได้ โดยให้พิจารณาจากขนาดและรูปทรงของโถเป็นหลัก
สามารถติตต่อขอรับคำปรึกษาได้จากพนักงาน

ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งกีดขวางบริเวณโถสุขภัณฑ์หรือไม่

ท่านต้องมั่นใจว่าไม่มีสิงกีดขวางบริเวณโถสุขภัณฑ์ เนื่องจากการติดตั้งฝารองนั่งอัตโนมัติจะทำให้สุขภัณฑ์ของท่านมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย จึงจำเป็นต้องให้ห้องน้ำมีพื้นที่พอสมควร กล่าวคือควรจะมีพื้นที่ทั้งซ้ายและขวาอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้จากพนักงาน

โถสุขภัณฑ์ของท่านอยู่ในจุดที่เปียกน้ำอยู่เสมอหรือไม่

หากโถสุขภัณฑ์อยู่ในจุดที่ใกล้น้ำ เช่น น้ำจากฝักบัว หรือการใช้น้ำเพื่อทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ บริเวณดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ฝารองนั่งอัตโนมัติได้
สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้จากพนักงาน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก TOTO กรุ๊ป

แนะนำช่องทางให้คำปรึกษาในแต่ละประเทศ